Политика за поверителност

 • ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  ОБЩИ

  Политика за поверителност - наричана по-долу: Политика за поверителност, е част от Условията за ползване на сайта www.bloombox.gr, собственост на BLOOMBOX.

  Всички потребители на Уебсайта са любезно помолени да прочетат нашата Политика за поверителност, за да бъдат информирани за политиките и практиките, които сме разработили, за да защитим вашата лична информация. Личните данни ще се използват в съответствие с приложимите законови разпоредби.

  Тази Политика за поверителност обхваща личните данни на потребители - посетители, събрани единствено от Bloombox, но не обхваща връзката им с никоя услуга, която не е обект на собственост и / или под контрола на www.bloombox.gr.

  ЛИЧНИ ДАННИ

  Вашите лични данни ще бъдат достъпни изключително от Bloombox и от трети страни, които обработват личните данни в съответствие с инструкциите на BLOOMBOX. Също така, членът-потребител може да има достъп до уебсайтове на трети страни и информацията, която споделят, ще се управлява от съответните им Политики за поверителност.

  Всеки посетител може да разглежда www.bloombox.gr, без да предоставя лична информация. Личните данни ще са необходими само ако посетителят желае да стане член на сайта, за да може да използва услугите му. Всяко събиране и обработка на лични данни ще се извършва по законен начин, в съответствие със Закон 2472/1997 за „Защита на физическото лице от обработване на лични данни“ и решенията и разпоредбите на Органа за защита на личните данни. Www.bloombox.gr си запазва правото да съхранява IP адреса на посетителя и ако е необходимо да се свърже с всяко лице в случай на нарушение на Условията за ползване на уебсайта.

  Личните данни, посочени от потребителя, могат да бъдат преглеждани и / или променяни по всяко време, безплатно за самия потребител, използвайки личната си парола или с поискване кам www.bloombox.gr. Тези данни са предназначени единствено за осигуряване на безпроблемното функциониране на предоставяните услуги и законността на транзакциите и могат да се използват от всяко трето лице само в съответствие с разпоредбите на Закон 2472/97, касаещи защитата срещу обработването на лични данни. Във всеки случай, изискван от приложимото законодателство, личната информация ще бъде предоставена на компетентните органи и комисии по етика и / или може да се изисква от BLOOMBOX, разкриването на лични данни, в съответствие с: съдебно решение, заповед за претърсване, призовки, закон или наредба. Само компетентните длъжностни лица имат достъп до лични данни, когато е необходимо.

  Всеки посетител-потребител може по всяко време да се свърже с www.bloombox.gr, за да потвърди съществуването на личния акаунт, да го коригира и / или да го изтрие, както и да го изключи от получаване на електронни бюлетини. Всеки посетител-потребител е отговорен за използването на своя акаунт и трябва незабавно да информира www.bloombox.gr в случай, че трета страна използва акаунта му без негово разрешение.

  COOKIES

  Влизайки в сайта, нашата компания (и компаниите, с които работим) вероятно ще инсталира някои файлове на вашия компютър или друго устройство за достъп, което използвате. Тези файлове могат да бъдат бисквитки, чисти gifs, пиксели или други локални файлове, предоставени от вашия браузър или други свързани приложения. Тези технологии се използват за идентифициране като потребител, персонализиране на нашите услуги за маркетингови цели, осигуряване на вашия акаунт и т.н.

  ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

  Този сайт съдържа връзки към други сайтове, като полага максимални усилия да направи връзки към полезни уебсайтове. Въз основа на факта, че уебсайтовете могат да се променят бързо, BLOOMBOX не може да гарантира нивото, както и качеството на всеки уеб сайт, към който се свързва, и не може да носи отговорност за политиките или съдържанието на тези уебсайтове.

  СИГУРНОСТ

  www.bloombox.gr предприема подходящи стъпки, за да гарантира защитата на вашите лични данни. Криптира вашите данни, преди да ги изпратите и прави транзакции възможно най-сигурни.

  Промени

  Всяка промяна или изменение на настоящата Политика за поверителност може да бъде направена по всяко време и незабавно да бъде приложена, без предизвестие на потребителите - посетители, след публикуване на уебсайта. Използването на сайта след публикуване на промените или измененията се приема като съгласие от страна на посетителя.

  МАЛОЛЕТНИ

  Услугите и съдържанието на този сайт са предназначени изключително за възрастни. В случай че непълнолетно лице стане член на нашия сайт и предостави лични данни или ако някой друг ни предостави данните на непълнолетен, данните ще бъдат изтрити от нашата база данни.

  ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

  Ако BLOOMBOX се обедини и / или бъде купен от друга компания, информацията може да бъде споделена с тях в съответствие с нашата Политика за поверителност и приложимите закони.

  ПЛАЩАНИЯ

  Онлайн плащанията на www.bloombox.gr се извършват чрез платформата за плащане PayPal, но BLOOMBOX няма достъп до информация за потребителските карти.

  ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

  Използването на уебсайта www.bloombox.gr става с вашето приемане и съгласие за събирането и обработването на Вашите лични данни и горните условия. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, моля, въздържайте се от използването на този сайт.

  КОНТАКТИ С НАС

  За всякакви въпроси относно нашата Политика за поверителност можете да се свържете с нас на адрес: sales@bloombox.gr и тел: +30 2310 773 223.

MENU